Analyzer

آنالايزر

Analyzer

liquid-analysis

 

 

به طور کلی analyzer آنالایزرها تجهیزاتی هستند که مقداروخلوص یك ماده رادریک تركیب بر اساس خواص شیمیایی و فیزیکی آن اندازه گیری می كنند، در صورتیکه در پروسه تولید نیاز به سنجش دائمی ماده ای خاص احساس شود از آنالایزرهای online که در مسیر چریان ماده قرار دارند و اطلاعات را به صورت مداوم به اتاق های کنترل مخابره می کنند استفاده می شود؛ این در حالیست که گاهی به دلیل حساسیت و دقت بالای مورد نیازو یا عدم نیاز به انجام آزمایش های مکرر؛ ماده مربوطه ابتدا با طی کردن روند آماده سازی به نمونه ای قابل سنجش در آزمایشگاه در آمده و سپس توسطآنالایزرها ی Offline مورد بررسی قرار می گیرند.analyzer آنالایزرها یی که جهت سنجش گاز مورد استفاده قرار می گیرند به دو دسته کلیanalyzer آنالایزرهای گازهای محیطی و آنالایزرهای گازهای حاصل از احتراق طبقه بندی می شوند و آنالایزرهای مربوط به مایعات جهت اندازه گیری خلوص سیال ؛ pH ؛اکسیژن،کلر.. مورد استفاده قرار می گیرند. در ذیل به برخی از پر کاربردترین این تجهیزات اشاره ای مختصر می نماییم

سنجش گر pH Analyzer – pH

یكی از پركاربردترین پارامترهایی که در صنعت جهت کنترل کیفیت محصول و جلوگیری از خوردگی و آلودگی محیط زیست مورد اندازه گیری قرار می گیرد pH یا معیار اسیدی یا بازی بودن یك محلول می باشد.

یك pH متر الكتروشیمیایی ساده ازیک الکترود مرجع (معمولاً از جنس كلرید نقره )و الکترودی که در محلول غوطه ور است و یك غشاء شیشه ای كه قابلیت نفوذ هیدروژن و جداسازی آن از یون های دیگر را دارا می باشد تشكیل یافته است . الكترودها معمولاً در یك پل نمكی از جنس كلرید پتاسیم قرار دارندکه از تماس مستقیم آنها با محلول جلوگیری میكند. معمولاً برای سادگی استفاده و كوچكتر كردن حجم pH مترها، از یك الكترود تركیبی که شامل یک محفظه محتوی دو الکترود می باشد استفاده میشود. سنسور pH به همراه سنسور دما بوده (معمولا PT100 )و pH را در دماي 25 درجه سانتيگراد نشان مي دهد در این حالت ضريب حرارتي سيال بايد براي جبران محاسبه افزایش هیدروژن یونیزه شده در اثر افزایش دما مشخص باشد.

در اثر تجمع یون هیدروژن در دو طرف غشاء اختلاف پتانسیلی تولید میشود كه توسط یک ولتمتر دقیق اندازه گیری میشود. اگر محلولی مورد نظر دارای pH برابر محلول مرجع یا 7 باشد، اختلاف پتانسیل صفر خواهد بود. اگر pH بیشتر از 7 باشد، پتانسیل مثبت(با نسبت خطی ) و اگر كوچكتر از 7 باشد پتانسیل منفی وجود خواهد داشت . برای نصب الكترود عموما از یك محفظه با یك ورودی و خروجی جهت جریان پیوسته نمونه مورد اندازه گیری استفاده می شود.

نوع دیگری از سنسورهای اندازه گیری pH از الکترود های حالت جامد یا(Ion-sensitive field effect transistors (ISFET به عنوان جایگزین الکترودهای شیشه ای جهت اندازه گیری استفاده می کنند. این الکترودها با تماس مستقیم با سیال توانایی اندازه گیری مقادیر نمونه ها در اندازه ۳۰ میکرو لیتر را دارامی باشند

سنجش گر pH Analyzer – pH

یكی از پركاربردترین پارامترهایی که در صنعت جهت کنترل کیفیت محصول و جلوگیری از خوردگی و آلودگی محیط زیست مورد اندازه گیری قرار می گیرد pH یا معیار اسیدی یا بازی بودن یك محلول می باشد.

یك pH متر الكتروشیمیایی ساده ازیک الکترود مرجع (معمولاً از جنس كلرید نقره )و الکترودی که در محلول غوطه ور است و یك غشاء شیشه ای كه قابلیت نفوذ هیدروژن و جداسازی آن از یون های دیگر را دارا می باشد تشكیل یافته است . الكترودها معمولاً در یك پل نمكی از جنس كلرید پتاسیم قرار دارندکه از تماس مستقیم آنها با محلول جلوگیری میكند. معمولاً برای سادگی استفاده و كوچكتر كردن حجم pH مترها، از یك الكترود تركیبی که شامل یک محفظه محتوی دو الکترود می باشد استفاده میشود. سنسور pH به همراه سنسور دما بوده (معمولا PT100 )و pH را در دماي 25 درجه سانتيگراد نشان مي دهد در این حالت ضريب حرارتي سيال بايد براي جبران محاسبه افزایش هیدروژن یونیزه شده در اثر افزایش دما مشخص باشد.

در اثر تجمع یون هیدروژن در دو طرف غشاء اختلاف پتانسیلی تولید میشود كه توسط یک ولتمتر دقیق اندازه گیری میشود. اگر محلولی مورد نظر دارای pH برابر محلول مرجع یا 7 باشد، اختلاف پتانسیل صفر خواهد بود. اگر pH بیشتر از 7 باشد، پتانسیل مثبت(با نسبت خطی ) و اگر كوچكتر از 7 باشد پتانسیل منفی وجود خواهد داشت . برای نصب الكترود عموما از یك محفظه با یك ورودی و خروجی جهت جریان پیوسته نمونه مورد اندازه گیری استفاده می شود.

نوع دیگری از سنسورهای اندازه گیری pH از الکترود های حالت جامد یا(Ion-sensitive field effect transistors (ISFET به عنوان جایگزین الکترودهای شیشه ای جهت اندازه گیری استفاده می کنند. این الکترودها با تماس مستقیم با سیال توانایی اندازه گیری مقادیر نمونه ها در اندازه ۳۰ میکرو لیتر را دارامی باشند

نوشته شده توسطanalyzer

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *